Miesiąc: Listopad 2018

China’s Ghost Army Terracotta Warriors

Pójdźmy za ciosem. W czwartek pisałem o odkryciu nowej miniaturowej armii z terakoty, więc dzisiaj film poświęcony „dużej” armii.

秋毫无犯

[nawet] drobiazg nietknięty

Długie ręce Pekinu na Nowej Zelandii?

Niedawno pisałem, jak chiński wywiad zdobywa wpływy w Nowej Zelandii przy raczej biernej postawie tamtejszych służb. Dlatego spodziewałbym się, że chińskie służby czują, że mogą działać w Nowej Zelandii dosyć swobodnie. Czy na tyle swobodnie, aby posunąć się do próby uciszenia krytyków?

悬壶行医

powiesić informację o rozpoczęciu przedsięwzięcia leczniczego 

Odkryto miniaturową Terakotową Armię

W Chinach odkryto nową, miniaturową terakotową armię. Nie jest to jednak pierwsze tego typu znalezisko. Najlepiej znana miniaturowa armia znajduje się Xuzhou (na zdjęciu), ale wielu władców, a nawet pomniejszych książąt było chowanych po śmierci w otoczeniu miniaturowych żołnierzy i służących.

止暴禁非

powstrzymać niesprawiedliwość i zapobiec złu

Zwrot w kwestii handlu produktami pochodzącymi od nosorożców i tygrysów

Pekin wycofuje się z liberalizacji handlu produktami pochodzącymi od nosorożców i tygrysów. Oficjalnie podano, że odłożono liberalizację w czasie, ale jest to formuła, która jest często wykorzystywana w Pekinie, aby zachować twarz.

志不可屈

ambicje nie możliwe do nagięcia [zmiany]

KPCh boi się sojuszu studentów i migrujących robotników

Działania studentów nie tylko podkopują podstawy ideologiczne legitymizacji systemu, ale też mogą być w mniemaniu partii zalążkiem nowego ruchu, a dla działaczy partyjnych każdy ruch jest zagrożeniem dla organizacji, która uczyniła monopol na wszelką aktywność społeczną istotą swojej władzy.

志不可满

ambicje niemożliwe do spełnienia

Li Bai: „Nocna ballada o czterech porach roku: lato”

Lustrzane jezioro trzysta mil stąd,
pęki lotosu w pełnym rozkwicie.

治病求本

leczyć chorobę, szukać korzeni

James Gregor: A Place in the Sun: Marxism and Fascism in China’s Long Revolution

James Gregor pokazuje, że tak jak chińscy „komuniści” nie bardzo rozumieli o co chodzi w marksizmie, to również „nacjonaliści” nie bardzo wiedzieli, co to jest ten cały faszyzm.