Kategoria: Historie Zen

Kraina marzeń sennych

Święto, więc trzeba je uczcić. Jutro, przyrzekam, mniej wyzwolony wpis. Jeden z uczniów Soyen Shaku miał opowiadać taką historię: „Nasz mistrz miał w zwyczaju drzemać […]

Skąpy artysta

Gessen był mnichem-artystą. Zanim jednak zaczął rysować lub malować zawsze żądał zapłaty z góry, a jego gaże były wysokie. Powszechnie był znany jako „Skąpy Artysta”. Pewnego […]

Trzy rodzaje uczniów

Mistrz Zen o imieniu Gettan żył w późnej epoce Tokugawa. Często powtarzał: – Są trzy rodzaje uczniów: ci którzy odcisną swoje piętno na Zen, ci […]

Wielkie fale

Muszę wyjechać na weekend, więc tradycyjnie koany. We wczesnych latach epoki Meiji żył powszechnie znany zapaśnik O-nami, Wielkie Fale. O-nami był niesamowicie silny i dobrze […]

Ostatnia wola i testament

Ikkyu, sławny nauczyciel Zen z epoki Ashikaga, był synem cesarza. Kiedy był bardzo młody, jego matka opuściła pałac i udała się do świątyni studiować Zen. […]

Odpowiedź truposza

Kiedy Mamiya, który później stał się znanym nauczycielem, poszedł pewnego dnia do swojego nauczyciela po osobiste wskazów, został zapytany o dźwięk jednej ręki. Mamiya skoncentrował się […]

Smak miecza Banzo

Matajuro Yagyu był synem znanego szermierza. Jego ojciec jednak uważał, że syn jest zbyt przeciętny aby stać się prawdziwym mistrzem, więc się go wyrzekł. Wtedy […]

Odejście Eshun

Kiedy Eshun, mniszka Zen, osiągnęła wiek sześćdziesięciu lat i czuła, że już niedługo opuści ten świat, poprosiła mnichów aby zbudowali na dziedzińcu stos z suchych […]

Ocet Tosui

Tosui był mistrzem Zen, który porzucił formalizm świątyni i żył razem z żebrakami pod mostem. Kiedy był już bardzo stary, przyjaciel pomógł mu znaleźć sposób […]

Tępy możnowładca

Dwóch nauczycieli Zen, Daigu i Gudo, zostało zaproszonych do pewnego możnowładcy. Kiedy przybyli, Gudo powiedział: – Jesteś roztropny z natury i masz przyrodzoną zdolność do nauki Zen. […]

Opublikować sutry

Tetsugen, wyznawca Zen z Japonii, zdecydował opublikować sutry, które w tamtym czasie były dostępne tylko po chińsku. Książki miały być drukowane za pomocą rzeźbionych w drewnie […]

Ostatni kuksaniec

Tangen studiował z Sengai od dzieciństwa. Kiedy osiągnął wiek dwudziestu lat, postanowił opuścić swojego mistrza. Chciał odwiedzić innych w celu odbycia studiów porównawczych, ale Sengai […]

Pot Kasana

Poproszona Kasana aby celebrował pogrzeb prowincjonalnego władcy. Nigdy nie spotkał tego możnowładcy ani jego notabli, więc był bardzo nerwowy. Kiedy ceremonia ruszyła, zaczął się bardzo pocić. Po […]