狂妄自大

Kuángwàng zì dà dosłownie: zarozumiały i arogancki znaczenie: zarozumiały i arogancki; pełen pychy

Utopili go w czasie przesłuchania

Sześciu partyjnych śledczych zatrzymano pod zarzutem doprowadzenia do śmierci Yu Qiyi – członka KPCh i głównego inżyniera w Wenzhou Industry Investment Group, w jednym z przedsiębiorstw […]

网开一面

Wǎng kāi yīmiàn dosłownie: pozostawić jedną stronę sieci otwartą znaczenie: pozostawić przestępcy drogę ucieczki

Ojciec nie chce puścić córki na studia

Stare chińskie powiedzenie mówi, że „Ignorancja jest cnotą kobiety” (女子无才便是德). Ojciec niejakiej Ling Ling z Chengdu traktuje to powiedzenie poważnie i nie chce się zgodzić, […]

望文生义

Wàngwénshēngyì dosłownie: rozpoznać znaczenie znaku (słowa) z jego formy (składowych) znaczenie: (1) interpretować (zbyt) dosłownie; (2) dokonać dekonstrukcji pojęciowej znaczenia znaku;

Zapasy węgla wydobytego w ChRL wciąż rosną

Zwalniająca gospodarka ChRL ogranicza zapotrzebowanie na węgiel. Kopalnie jednak – zarówno państwowe, jak i prywatne – nie ograniczają wydobycia. W efekcie zapasy wydobytego węgla wciąż […]

异口同声

Yìkǒutóngshēng dosłownie: wiele ust jeden dźwięk  znaczenie: wspólny głos; powszechna opinia; 

Szef agencji antykorupcyjnej podejrzany o korupcję

Jiang Jiemin (蒋洁敏) od marca br. szef Komisji Nadzoru nad Zasobami i Administracją Rady Państwowej (国务院国有资产监督管理委员会) – głównego organu nadzorującego własność państwową i prowadzącego działania […]

快马加鞭

Kuàimǎjiābiān dosłownie: popędzać biczem galopującego konia znaczenie: robić coś na złamanie karku; robić coś w dużym pośpiechu

Wprowadzenie do KPCh

Rada Spraw Zagranicznych (The Council on Foreign Relations) opracowała Wprowadzenie do Komunistycznej Partii Chin. Publikacja zawiera ogólne dane – historię, opis struktury i przywództwa. Ponadto […]

兴师动众

Xīngshīdòngzhòng dosłownie: rozlokować wojska, przesunąć ludzi znaczenie: skrzyknąć ludzi do akcji

剩女 – kobiety resztki

„Kobieta resztki” (剩女 shèngnǚ) to pejoratywne określenie kobiety, która przekroczyła umowną granice 27 lat i pozostaje niezamężna. To jeden z paradoksów ChRL, gdzie KPCh zdobyła władzę […]

坐井观天

Zuòjǐngguāntiān dosłownie: patrzeć na niebo z dna studni znaczenie: mieć ograniczone horyzonty; mieć klapki na oczach