Tag: chengtu

装模作样

Zhuāngmúzuòyàng dosłownie: odgrywać wzorzec, udawać styl  znaczenie: 1) grać; udawać; robić przedstawienie; 2) być pretensjonalnym, zmanierowanym