Tag: Finacial Times

Financial Times: „Dlaczego Europa nie powinna płaszczyć się przed Chinami”

Rzadko mi się zdarza odesłać czytelników do zewnętrznych tekstów, ale dzisiaj zrobię wyjątek. Finacial Times opublikował – co prawda w sekcji opinii – ciekawy tekst […]

Chińskie miasta kupują własną ziemię

Finacial Times donosi o ciekawym pomyśle lokalnych władz w niektórych mniejszych miastach ChRL na sztuczną poprawę koniunktury. Okazuje się, że miasta same kupują ziemię, którą […]