Tag: zrównoważony rozwój

A Billion Chinese Dreams – część 4/4

Chiny wyhamowują, ponieważ zmusza je do tego kilka czynników jak demografia, ale też problemy z brakiem możliwości zaspokojenia rosnących oczekiwań Chińczyków, dlatego szukają swojego sposobu na zrównoważony rozwój.

ChRL „wypija” wodę z Turkiestanu Wschodniego

ChRL cierpi nie tylko na deficyt ziem uprawnych, ale też na poważne braki wody. To paradoks, że w kraju, z którego regularnie dochodzą wiadomości o […]