Tag: A history of China

Wolfram Eberhard: A history of China

Eberhard w umiejętny sposób obala zarówno zachodnie mity o tym, jakoby cywilizacja chińska jest jedynie wynikiem obcych wpływów, jak i chinocentryzm wielu innych autorów (nie tylko chińskich), którzy próbują udowadniać, iż Chiny są samorodkiem chińskiego geniusz.