Tag: CAST

ChRL będzie odzyskiwać satelity z orbity?

W latach sześćdziesiątych rozwinięto technologię odzyskiwania satelitów, co wiązało się z koniecznością fizycznego pobrania danych, głownie kliszy fotograficznych. Rozwój łączności cyfrowej i możliwości przesyłania danych bez zakłóceń i przekłamań na duże odległości wyeliminował jednak potrzebę kosztownych operacji sprowadzania satelitów z orbity.