Tag: chengyu

驰骋自如

galopować jakby być wolnym

驰骋中原

pogalopować na centralne równiny

驰骋文坛

pogalopować w koła literackie 

驰骋疆场

pogalopować na pole bitwy 

羽化登仙

lewitować i stać się transcendentnym 

羽化成仙

lewitować i osiągnąć stan transcendentności 

话不虚传

[to] gadanie nie jest pustym komentarzem 

话不投机

[to] gadanie nie jest przyjazne

话不切题

gadanie nie tnie tematu

话不离宗

gadanie nie opuszcza sekty 

话不成意

gadanie nie osiąga idei 

电光石火

[jak] błyskawica [lub] iskry z krzesiwa 

花不愣登

kwiaty nie są zebrane