Tag: Kai-fu Lee

In the Age of AI

Po publikacji polskiego tłumaczenia książki Kai-Fu Lee dużo się mówi o postępach w rozwoju AI w Chinach.

Kai-fu Lee: AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order

Po lekturze, osobiście uważam obsesję Pekinu na punkcie wykorzystania AI do kontroli społecznej (podyktowaną poczuciem zagrożenia reżimu) za największe niebezpieczeństwo nie tylko dla wolności człowieka, ale też ludzkiej kreatywności w dłuższej perspektywie.