Tag: chiński

难以相信 (难以置信)

trudno wierzyć (trudno zaufać)

难以相处 (难以相与)

trudno żyć razem (trudno układać się z [kimś])

难以为情

trudno poczuć się [inaczej]

难以逆料

trudno antycypować 

难以纠正

trudne do wyprostowania 

难以驾驭

trudne do powożenia 

难以出口

trudne do wyjścia z ust 

傻里瓜唧

głupiec w [wiosce z] melona pompuje [sok]