Tag: chiński

减员增效

obniżyć personel, zwiększyć efekt

缴枪不杀

oddaj karabin nie [będziesz] zabity

昧旦晨兴

przed świtaniem wstawać

寝室难忘

[bez] spoczynku i jedzenia trudno zapomnieć [o czymś]

寝食不安 (寝食俱废)

spoczynek i jedzenie bez spokoju (spoczynek i jedzenie całkowicie porzucone)

徒劳之举

[z] próżnym wysiłkiem działania

徒劳无益

próżny wysiłek bez zysku

徒劳无功

próżny czyn bez osiągnięć

徒劳往返

próżny czyn tam i z powrotem

滚瓜溜圆

toczący się melon doskonale krągły 

滚瓜流油

toczący się jak melon, płynący jak olej

滚瓜烂熟

toczyć się jak melon dobrze dojrzały

孤军作战

samotna armia prowadzi wojnę