Tag: One Belt and One Road

The New Silk Road: Ambition and Opportunity

Nowy Jedwabny Szlak – od cukierkowatego początku do gorzkiego końca?

Anty OBOR?

Jakakolwiek alternatywa dla OBOR musi być zaprojektowana i wdrażana w skali dziesięcioleci, a jest to perspektywa czasowa przerastająca horyzont wyobraźni decydentów w Waszyngtonie.