Tag: sex

Atak chemiczny na przedszkole w Yunnan

Ogromna dysproporcja płci w populacji w wieku rozrodczym i brak możliwości znalezienia żony lub stałej partnerki, w połączeniu z rosnącym znaczeniem bogactwa na rynku matrymonialnym rodzi frustrację, która znajduje ujście w agresji skierowanej wobec dzieci.

„Love And Sex In China (Chinese Marriage Documentary) – Real Stories”

Małżeństwo w Chinach to zbyt poważna sprawa by zostawić ją tylko zainteresowanym, dlatego w znalezienie partnera lub partnerki angażuje się cała rodzina i szerokie grono […]

Nowe podręczniki do edukacji seksualnej w ChRL

Dziękuję czytelniczce katjakaminska za podsunięcie tego tematu. W ChRL pojawiły się nowe podręczniki do wychowania seksualnego wydane przed Pekiński Uniwersytet Pedagogiczny (北京师范大学). Seria podręczników dla […]

Sex, przemoc i duchy zabronione na internetowych stronach wideo

Nowe regulacje w ChRL. Tym razem władza „wreszcie” zajęła się stronami oferującymi streaming popularnych programów telewizyjnych – głownie filmów. Administracja Prasy, Publikacji, Radia, Filmu i […]