All posts by Michał Bogusz

狂风怒号 (狂风怒吼)

gwałtowny wiatr gniewnie wyje (gwałtowny wiatr szaleje) 

„Jesteśmy przede wszystkim Hongkończykami”

Po protestach w młodych ludziach rodzi się odrębna tożsamość – językowa, kulturowa…

狂风恶浪

gwałtowny wiatr i złe fale

Wang Wei: „Jeleni osiek”

Opustoszała góra, ludzi nie widać,
tylko sławnej osoby głosu echo.

狂风大作 (狂风骤起)

gwałtowny wiatr zaczyna się nagle (gwałtowny wiatr niespodziewanie przychodzi)

Sushil Jajodia, Paulo Shakarian, V.S. Subrahmanian, Vipin Swarup, Cliff Wang: Cyber Warfare. Building the Scientific Foundation

To nie jest praca poświęcona ChRL bezpośrednio, ale trudno w dzisiejszych czasach nie pomyśleć o ChRL, kiedy mówi się o wojnie cyfrowej.

狂风暴雨

gwałtowny wiatr i ulewny deszcz

China: Power and Prosperity

Dokąd zmierza ChRL pod rządami Xi Jinping?

满口应承

pełne usta potakiwań, że coś się zrobi 

Hong Kong – wyborcze zwycięstwo demokratów

Tegoroczne wybory do rad dystryktów mają bezprecedensowe znaczenie polityczne: doszło do nich w trakcie wielomiesięcznych protestów społeczno-politycznych, przy ogromnej presji ze strony Pekinu, z groźbą interwencji wojskowej włącznie. Wydaje się, że wynik wyborów lokalnych oddala jednak możliwość politycznego rozwiązania kryzysu.

满口诳澜

pełne usta oszukańczych wylewów

Paradoks Trumpa

Fakt, że spośród wszystkich przywódców Zachodu to Trump wychodzi w praktyce na jedynego obrońcę praw człowieka, pokazuję skalę kryzysu przywództwa i ogólną degrengoladę elit.

满口胡言

pełne usta lekkomyślnych słów